VÆRDIER

LIVSGLÆDE

Livsglæde er den primære kerneværdi – ikke kun for medlemmer, men også for forældre, trænere, ledelse og bestyrelse.

Medlemmerne oplever bl.a. livsglæde, når de bliver en del af et bredt fællesskab. Når de får en masse fede oplevelser. Når de gør sig umage og mærker, at det gør en forskel. Og når de gennem positiv undervisning/træning udvikler sig og bliver dygtigere.

Alt dette skaber motivation, glæde og lyst til mere.

AMBITION

Ambition er grundstenen for alt, hvad vi foretager os. Vi tør godt have ambitioner – på alle fronter og ikke mindst på hinandens vegne.

Vores undervisere & trænere er ambitiøse og stiller – med en positiv energi – hele tiden krav, som er tilpasset den enkelte. Medlemmerne lærer at forholde sig til egne fremskridt i en atmosfære, hvor det drejer sig om at forbedre sig fra det niveau, man nu én gang har.

FÆLLESSKAB

Hos Impact Esport handler det i høj grad om fællesskab. Alle skal have mulighed for at være en givende del af fællesskabet, og hos os er der ligeværdig respekt for alle – uanset niveau.

Gode fællesskaber opstår, når alle yder en indsats og er rummelige overfor hinanden. Man kommer til Impact Esport, fordi man har lyst til at lære og være sammen om at udvikle sig i esport og personligt.

UDVIKLING

Vi ønsker at udvikle medlemmerne hos Impact Esport – ikke kun i esport men også personligt.

Trænerne giver dem ærlig, konstruktiv, anerkendende feedback og udvikler deres kompetencer inden for esport ud fra det niveau, medlemmet har. Derudover fordres også grundlæggende disciplin og modtagelighed omkring holdbaseret undervisning.

PERFORMANCE

Performance handler om, at vi positivt forventer, at alle hos Impact Esport gør sig umage og gør deres bedste.

Det gælder både trænere, børn og forældre.

OPLEVELSER

Oplevelser er en vigtig del af livet hos Impact Esport.

Vi stræber efter, at alle medlemmer skal have en masse fede oplevelser ved at være en del af træningen og fællesskabet.